Illustrator - Appearance

Dalam palet appearance terdapat beberapa elemen, yang memiliki arti yang lebih spesifik,
di mana melalui elemen-elemen tersebut kita dapat melakukan pengeditan terhadap desain yang kita buat.
Elemen-elemen appearence tersebut adalah :
-Baris Stroke
Untuk mengaktifkan baris stroke atau warna Stroke pada toolbox
Dengan meng-Klik ganda pada baris stroke ini akan mengaktifkan palet warna pada stroke.
Langkah ini memudahkan kita melakukan editing terhadap segala sesuatu mengenai garis atau stroke.

-Baris Fill
Untuk mengaktifkan isi stroke atau warna isi pada toolbox
Dengan meng-klik pada baris Fill akan mengaktifkan warna Fill pada tool bar Klik ganda pada baris Fill akan mengaktifkan palet warna.
Langkah ini memudahkan kita melakukan editing terhadap segala sesuatu mengenai warna isian atau fill.

-Baris Opacity
Apabila objek yang kita pilih memiliki setting opacity, lalu kita klik ganda pada baris opacity, ini akan mengaktifkan palet Transparency.

  • selengkapnya.......